home | contact

Leerlingenraad

De Leerlingenraad praat mee over diverse zaken die voor de kinderen op onze school belangrijk zijn. Zo is er gesproken over het schoolplein en de schommel die we graag wilden en we kregen een prachtig groen plein waar we nog heel blij mee zijn. 

Andere zaken die aan de orde komen zijn:

  • Hoe maken we onze school nog mooier?

  • Wat vinden we belangrijk voor school?

We hebben ideeënboxen in elke groep gezet zodat iedere leerling zijn input kan geven.

In de leerlingenraad leren we hoe we moeten vergaderen. Wat doet de voorzitter, hoe zorgen we ervoor dat er naar iedereen geluisterd wordt, hoe maak je notulen en maak je een agenda.

Elk jaar wordt een nieuwe  Leerlingenraad gekozen. Wil jij daaraan meedoen? En zit jij in groep 5 of hoger? Let dan op de aankondiging van de verkiezingen begin komend schooljaar.