home | contact

Aanmelden

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2015 en 1 juni 2016?

Dan dient uw kind vóór 1 maart 2019 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2019-2020. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Er volgtgéén herinneringsbrief. 

Heeft u al een kind op school?

Dan hebben broers/zussen,alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school. 

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22

Is uw kind 2 jaar en 9 maanden? De tijd vliegt, de grote stap naar de basisschool is al in zicht! U kunt uw kind vanaf nu aanmelden voor een basisschool in Nijmegen bij Schoolwijzer. Doe dat vóór 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind start, want dan maakt uw kind de meeste kans om een plaats te krijgen op een school naar keuze. Let op: Ook wanneer u een kind wilt aanmelden voor groep 2 t/m 8, doet u dit bij Schoolwijzer.

Ouders die een kind in de onderbouw willen aanmelden, kunnen een afspraak maken met de intern begeleidster voor een informatief gesprek. Er wordt informatie gegeven over Montessorionderwijs. Het gesprek vindt onder schooltijd plaats, er is dan ook gelegenheid om de school te bekijken. Na dit informatieve gesprek en een rondleiding is aanmelding van uw kind mogelijk.

Bij eventuele interesse kunt u zich via www.schoolwijzernijmegen.nl inschrijven. Daarbij kunt u onze school als één van de voorkeurscholen opgeven. Uiterlijk een maand voor plaatsing ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de ib-er van de onderbouw. Aan de hand van gegevens uit het intakegesprek wordt bekeken in welke groep uw kind wordt ingedeeld.

Bezoekt uw kind al een school maar wilt u uw kind op De Montessori Lindenholt plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Dit kan alleen wanneer u de huidige school informeert over uw plannen van vertrek. Heeft uw kind speciale zorg nodig dan zal er altijd overleg zijn tussen de intern begeleiders van beide scholen. In een gesprek zal dan met u besproken worden of wij als school de juiste begeleiding kunnen bieden aan uw kind.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een afspraak te maken op school voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school. U bent van harte welkom!