home | contact

Onze app

Informatievoorziening aan ouders

Wij vinden het als school heel belangrijk dat u als ouder(s) verzorger(s) goed

geïnformeerd wordt en blijft over de schoolontwikkelingen, actualiteit en planningen.

Wij werken daarom met een digitaal informatieplatform; de school-app. Via dit platform vindt

onze informatieverstrekking plaats, zoals het digitaal versturen van nieuwsbrieven, het kenbaar maken van onverwachtse gebeurtenissen of het plannen door ouders voor de komende rapportgesprekken.

Naast alle informatie die u kunt lezen in de app willen wij u vragen om het ziekmelden in de app te gebruiken wanneer uw kind(eren) ziek is(zijn).

De foto's zullen in de app veilig worden geplaatst. De foto's zijn alleen zichtbaar voor ouders die zijn ingelogd (vreemden kunnen zo geen foto's van onze school of leerlingen zien). Daarnaast kun je als ouders alleen de foto's zien van de klas van jouw kind (of klassen van jouw kinderen).