home | contact

Visie-missie

Montessorischool Lindenholt

Onze school in de wijk Lindenholt is een heerlijke school: de ideale basis voor ieder kind. Het gebouw bestaat uit een grote open ruimte met daaromheen zeshoekige lokalen gekoppeld aan werkruimten. een keuze vanuit een vooruitstrevende gedachte die we nu nog graag met ons meedragen. Onze school is zo gebouwd dat wij elkaar makkelijk treffen; iedereen wordt gezien en we kennen elkaar dan ook allemaal.

Zelfdenken en zelfleren

Uw kind leert bij ons gaandeweg een bewuste rol aan te nemen in het eigen leerproces: de leerkracht of beter gezegd 'de begeleider', doet een beroep op uw kind. Uw kind leert in relatie tot anderen en de leeromgeving en praat hierover met de leerkracht. Het leren ontstaat uit een voortdurende wisselwerking tussen leerkracht, leerlinge(en) en lesomgeving. Zelfdenken en zelfleren met begeleiding is de ideale basis voor uw kind, ook voor het voortgezet onderwijs.

Welbevinden

Welbevinden van het kind is de grond waaruit leren kan ontstaan. Een kind leert optimaal wanneer het begeleid wordt op de grens van zijn of haar ontwikkeling. En vanuit het volle vertrouwen dat het zal lukken. Dit vertrouwen geven wij uw kind!

 Persoonlijke begeleiding

Wij ondersteunen uw kind in zijn of haar mogelijkheden en talenten. Wij begeleiden kinderen om zich te ontwikkelen tot zeflstandige, sociale en kritische mensen. Wij bieden een sfeervolle leeromgeving waar oprecht aandacht is voor het individuele, zelflerende kind. Onze manier van persoonlijk begeleiden en leren vergt van de leerkracht van uw kind scherp observeren om het beeld van uw kind voortdurend goed te kunnen bepalen. En de route van het leren blijvend optimaal af te stemmen. Zonder u is dit niet mogelijk. Het beeld dat u heeft van uw kind is voor ons een wezenlijk onderdeel van ons werk. Hierover praten wij graag met u. En hierover praten wij ook graag met uw kind.

Optimale prestatie

Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school komt, volgen wij uw kind nauwkeurig. Het observeren en bespreken van kinderen is een wezenlijk onderdeel van ons dagelijks werk en met deze ervaring zijn wij uniek. Ieder kind kan bij ons terecht en sluit de basisschool naar beste kunnen af. Uw kind leert optimaal wanneer het begeleid wordt op de grens van zijn of haar ontwikkeling en vanuit het vertrouwen dat het zal lukken. Het gaat bij ons niet om een maximale prestatie, maar een optimale prestatie: een ideale basis voor uw kind.

Leren dat bij mij past

Ik leer op school met de juf of meester en ook met andere leerlingen. Vaak zijn zij leeftijdsgenoten, maar zij zijn ook wel eens ouder of jonger dan ik. En soms werk ik alleen. Soms leer ik veel door dingen te doen en soms is het fijn om over dingen na te denken. Vaak moet ik oefenen en daardoor leer ik ook. Het is fijn werken met mijn eigen dag- en weekschema. Ik kies ervoor de dag meestal met rekenen te beginnen, maar lezen vind ik ook heel leuk.

Wil je zien hoe mijn dag eruit ziet? Kijk dan op onze website. Dan zie je wat ik heb geleerd en wat ik heb gemaakt. Maar ook hoe ik heb het geleerd! Ik leer namelijk niet alleen omdat de juf aangeeft wat ik moet doen; ik mag zelf ook bepalen wat en wanneer ik iets doe. En natuurlijk moet ik elke dag duidelijk laten zien dat ik het kan! Maar ik mag ook meer doen en ook andere dingen doen dan die op mijn takenlijst staan. Gaaf, joh!